top of page

3.

Bolje zadovoljstvo klijenata

Bolje zadovoljstvo klijenata je od suštinskog značaja za dugoročni uspeh svake kompanije. Kada se zaposleni osećaju motivisano i srećno, to se prenosi na njihov odnos prema klijentima i pružanje usluga visokog kvaliteta. Evo nekoliko ključnih tačaka i istraživanja koja potvrđuju ovu vezu između zadovoljstva zaposlenih i zadovoljstva klijenata:

  1. Povezanost između zadovoljstva zaposlenih i lojalnosti klijenata: Istraživanje Gallup-a je pokazalo da kompanije sa najvišim nivoom angažovanosti zaposlenih beleže i 10% više zadovoljstva klijenata. Srećni i motivisani zaposleni su skloniji pružanju izvanredne usluge i stvaranju pozitivnih iskustava za klijente.

  2. Efekat "zadovoljstva-loyalnost-profit": Prema istraživanju Harvard Business Review-a, postoji direktna veza između zadovoljstva zaposlenih, lojalnosti klijenata i profitabilnosti kompanije. Kompanije koje se fokusiraju na zadovoljstvo zaposlenih beleže veći broj lojalnih klijenata, što na kraju dovodi do većih prihoda i profita.

  3. Word-of-mouth marketing: Zadovoljni zaposleni često postaju ambasadori kompanije. Istraživanje American Express-a je pokazalo da čak 70% potrošača veruje preporukama prijatelja i porodice. Kada su zaposleni zadovoljni, veća je verovatnoća da će preporučiti proizvode ili usluge svoje kompanije, što doprinosi pozitivnom usmenom marketingu.

  4. Manje reklamacija i povraćaja: Kroz brigu o zadovoljstvu zaposlenih, kompanije često smanjuju broj reklamacija i povraćaja proizvoda ili usluga. Istraživanje Customer Contact Council-a je pokazalo da kompanije koje postižu visok nivo zadovoljstva klijenata imaju i 33% manji broj reklamacija.

U zaključku, bolje zadovoljstvo klijenata je neposredno povezano sa zadovoljstvom zaposlenih. Investiranje u radnu sredinu i kulturu koja podržava zaposlene može znatno poboljšati kvalitet pruženih usluga i stvoriti pozitivan efekat na lojalnost klijenata i profitabilnost kompanije. Kompanije koje prepoznaju ovu povezanost ostvaruju konkurentske prednosti na tržištu.

bottom of page